ตารางปฏิทินการใช้งานห้องทั้งหมด

แสดงรายการจองห้องประชุม / ห้องปฏิบัติการทั้งหมดที่ผ่านการอนุมัติแล้ว


สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
   โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723