ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบจองห้องประชุม


ประกาศประชาสัมพันธ์

บริการห้องผลิตสื่อการสอน อาคาร 10 ชั้น 9

อาจารย์และบุคลากรสามารถจองห้องมินิสตูดิโอเพื่อผลิตสื่อสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์`- ภายในห้องประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
- ซอฟต์แวร์สำหรับบันทึกการสอน OBS Studio
- ไมโครโฟน

สิ่งที่ผู้รับบริการต้องนำมา
- สื่อการสอน PowerPoint
- เมื่ออัดคลิปสื่อการสอนแล้วสามารถนำขึ้น Youtube ได้

การให้บริการ
- ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาราชการ

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งาน
กรุณาติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
   โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723


สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
   โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723