ตารางการใช้ห้องประชุมวันนี้

วันเสาร์ที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
   โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723