ตารางการใช้ห้องประชุมวันนี้

วันอาทิตย์ที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
   โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723