ตารางการใช้ห้องประชุมวันนี้

วันจันทร์ที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
   โทรศัพท์ 024737000 ต่อ 1722, 1723